Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc

Úřední deska

Vážení rodiče, milí uchazeči,
srdečně Vás zveme na talentovou zkoušku (přijímací řízení) na školní rok 2022/2023.
Můžete si vybrat z nepřeberného množství studijních zaměření v hudebním, tanečním nebo literárně dramatickém oboru.
Prvním krokem bude vyplnit  ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU v systému iZUŠ. Nezapomeňte ji odeslat (potvrzení přijde i na Váš email). Následně si ji vytiskněte - datum na přihlášce se musí shodovat s datumem talentové zkoušky - DATUM na přihlášce vyplňte před samotnou zkouškou.
Následně se dostavte v libovolném termínu viz. níže - nečekejte na výzvu ze strany ZUŠ.
 
K zápisu je nutné přinést vyplněnou a vytištěnou přihlášku, která je volně přístupná zde PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ 
(po vyplnění přihlášky se dostavte v libovolném termínu viz. níže - nečekejte na výzvu ze strany ZUŠ)
 
 
Termíny přijímacích zkoušek na hlavní budově (Olomouc, Kavaleristů 6)

Hudební obor 23. 5. – 27. 5. 2022 13:00 - 18:00 hod

LDO 16. 5. – 18. 5. 2022 15:00 - 17:30 hod

TO 25. 5. – 27. 5. 2022 15:00 - 17:30 hod

Termíny přijímacích zkoušek na pobočkách:

Dolany: 24. 5. a 25. 5. 2022 14.00 – 18.00 hod

Hlubočky: 26. 5. 2022 14.30 – 17.30 hod

Štěpánov: 25. 5. a 26. 5. 2022 13.00 – 17.00 hod

Tršice: 24. 5. 2022 14.00 – 17.00 hod

Velká Bystřice: 23. 5. a 24. 5. 2022 14.00 – 17.30 hod

Velký Týnec: 26. 5. 2022 13.00 – 17.00 hod

Velký Újezd: 23. 5. 2022 13.00 – 17.00 hod

 
 
Kritéria přijímacího řízení: 
 
 
  • termíny přijímacích zkoušek se mohou změnit, sledujte prosím naše webové stránky
  • Nejčastější otázky a odpovědi
  • PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ (po vyplnění přihlášky se dostavte v libovolném termínu viz. termíny přijímacích zkoušek - nečekejte na výzvu ze strany ZUŠ)

 

Informace o přijímání nových žáků do ZUŠ
Ke studiu žáky přihlašují zákonní zástupci na základě online přihlášky. Tato přihláška je volně přístupná na webových stránkách školy s odkazem na stránky www.izus.cz.
Po vyplnění je nutné přihlášku vytisknout, podepsat (datum podpisu = datum konání zkoušky) a odevzdat při přijímací zkoušce.
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové – přijímací zkoušky. Zkouška je koncipována v rozsahu přiměřeném věku dítěte.
Průběh a výsledek zkoušky je zaznamenán do tiskopisu „Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách“. Při této zkoušce jsou zohledněni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jestliže zákonní zástupci žáka předloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.
Výsledky přijímacího řízení budou k nahlédnutí na stránkách www.izus.cz.
Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ.
Žáci, kteří splnili kvalifikační předpoklady, ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, budou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity školy mohou být následně vyzváni k dodatečnému přijetí.

Do přípravného studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 5 let.
Do 1. ročníku základního studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 7 let.
Do přípravného studia II. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 13 let.
Do 1. ročníku základního studia II. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 14 let.
Do 1. ročníku studia pro dospělé mohou nastoupit studenti a další žadatelé, kteří k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 19 let.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu
Cílem přijímací zkoušky je především posouzení míry talentu uchazeče. Každý obor si stanovuje konkrétní činnosti, jejichž zvládnutím žák prokáže talent a další předpoklady, potřebné ke studiu vybraného oboru. Přijímací komise je tříčlenná. Komise hodnotí žáky podle plnění čtyř konkrétních kritérií. Každé kritérium je hodnocené bodovou škálou. Na základě získaných bodů stanoví komise pořadí uchazečů. Pořadí uchazečů se v každém studijním zaměření a oboru určuje zvlášť.          

 
K zápisu je nutné přinést vyplněnou a vytištěnou přihlášku, která je volně přístupná zde PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ
(po vyplnění přihlášky se dostavte v libovolném termínu viz. termíny přijímacích zkoušek - nečekejte na výzvu ze strany ZUŠ)
Tel.: 585 224 404, e-mail: zus-zerotin@zus-zerotin.cz, www.zus-zerotin.cz

 

 
 
 
​​

 


 

 
RYCHLÝ KONTAKT

ZUŠ "Žerotín" Olomouc
Kavaleristů 6
Olomouc, 779 00

GPS: 49.592257, 17.2693876
E-mail: zus-zerotin (a) zus-zerotin.cz
Tel.: 585 224 404
IČ: 00096725
Datová schránka: 76zxrkf

Banner iZUŠ Facebook ZUŠ Žerotín YouTube

ÚŘEDNÍ HODINY
V KANCELÁŘI ŠKOLY
Po 7:00-11:30 12:00-15:00
Út 7:00-11:30 12:00-15:00
St 7:00-11:30 12:00-15:00
Čt 7:00-11:30 12:00-15:00
7:00-11:30 12:00-15:00