Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc

Úřední deska

V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ VYHLÁŠENO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŽÁDNÉ STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ. 
DALŠÍ PŘIJÍMACÍ (SPRÁVNÍ) ŘÍZENÍ BUDE VYHLÁŠENO CCA V POLOVINĚ DUBNA 2023 - TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 BUDE S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ V DRUHÉ POLOVINĚ MĚSÍCE KVĚTNA.
 
Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,
je rozhodnuto, výsledky přijímacího řízení Z 16.1.2023 jsou zde.
Nachystejte si a zkontrolujte svůj KÓD = variabilní symbol s výsledky přijímacího řízení (v případě podání dvou přihlášek = dva KÓDY = variabilní symboly).
Výsledky přijímacího řízení 16.1.2023
 
 

 
Termín přijímacího řízení: PŘIPRAVUJEME NA KVĚTNOVÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
 
Předpokládaný počet volných míst:
 
Kritéria přijímacího řízení: 
  • termíny přijímacích zkoušek se mohou změnit, sledujte prosím naše webové stránky
  • Nejčastější otázky a odpovědi
  • PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ (po vyplnění přihlášky se dostavte v libovolném termínu viz. termíny přijímacích zkoušek - nečekejte na výzvu ze strany ZUŠ)

 

Informace o přijímání nových žáků do ZUŠ
Ke studiu žáky přihlašují zákonní zástupci na základě online přihlášky. Tato přihláška je volně přístupná na webových stránkách školy s odkazem na stránky www.izus.cz.
Po vyplnění je nutné přihlášku vytisknout, podepsat (datum podpisu = datum konání zkoušky) a odevzdat při přijímací zkoušce.
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové – přijímací zkoušky. Zkouška je koncipována v rozsahu přiměřeném věku dítěte.
Průběh a výsledek zkoušky je zaznamenán do tiskopisu „Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách“. Při této zkoušce jsou zohledněni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jestliže zákonní zástupci žáka předloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.
Výsledky přijímacího řízení budou k nahlédnutí na stránkách www.izus.cz.
Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ.
Žáci, kteří splnili kvalifikační předpoklady, ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, budou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity školy mohou být následně vyzváni k dodatečnému přijetí.

Do přípravného studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 5 let.
Do 1. ročníku základního studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 7 let.
Do přípravného studia II. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 13 let.
Do 1. ročníku základního studia II. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 14 let.
Do 1. ročníku studia pro dospělé mohou nastoupit studenti a další žadatelé, kteří k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 19 let.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu
Cílem přijímací zkoušky je především posouzení míry talentu uchazeče. Každý obor si stanovuje konkrétní činnosti, jejichž zvládnutím žák prokáže talent a další předpoklady, potřebné ke studiu vybraného oboru. Přijímací komise je tříčlenná. Komise hodnotí žáky podle plnění čtyř konkrétních kritérií. Každé kritérium je hodnocené bodovou škálou. Na základě získaných bodů stanoví komise pořadí uchazečů. Pořadí uchazečů se v každém studijním zaměření a oboru určuje zvlášť.          

 
K zápisu je nutné přinést vyplněnou a vytištěnou přihlášku, která je volně přístupná zde PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ
(po vyplnění přihlášky se dostavte v libovolném termínu viz. termíny přijímacích zkoušek - nečekejte na výzvu ze strany ZUŠ)
Tel.: 585 224 404, e-mail: zus-zerotin@zus-zerotin.cz, www.zus-zerotin.cz

 

 
RYCHLÝ KONTAKT

ZUŠ "Žerotín" Olomouc
Kavaleristů 6
Olomouc, 779 00

GPS: 49.592257, 17.2693876
E-mail: zus-zerotin (a) zus-zerotin.cz
Tel.: 585 224 404
IČ: 00096725
Datová schránka: 76zxrkf

Banner iZUŠ Facebook ZUŠ Žerotín YouTube

ÚŘEDNÍ HODINY
V KANCELÁŘI ŠKOLY
Po 7:00-11:30 12:00-15:00
Út 7:00-11:30 12:00-15:00
St 7:00-11:30 12:00-15:00
Čt 7:00-11:30 12:00-15:00
7:00-11:30 12:00-15:00