Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc

Aktuální informace

Informace k výuce

Vážení rodiče a žáci,
informujeme, že je od 12. 4. 2021 možnost individuální prezenční výuky a individuálních konzultací.
Níže uvádíme podrobnější informace:

 • návrat prezenční výuky v hudebním oboru (jeden žák -  jeden učitel) bude od 12. 4. 2021, kolektivní výuka zůstává v distančním režimu, v LDO a TO jsou povoleny pouze individuální konzultace (o podrobnostech výuky budete informováni svými pedagogy)
 • pouze na žádost (žádost zaslat mailem na zus-zerotin@zus-zerotin.cz) zákonného zástupce/zletilého žáka a po schválení ředitelem školy je možná individuální distanční výuka
 • žáci se v ZUŠ (při individuální výuce) netestují
 • žákům do 15 let stačí chirurgické roušky, nad 15 let musí být respirátor
 • hygienická opatření ve škole: rozestupy, roušky a respirátory, bezoplachový gel, větrání, dezinfekce povrchů
 • individuální výuka zpěvu a hry na dechové nástroje může probíhat bez ochrany dýchacích cest (z nařízení MZČR se na tato studijní zaměření nevztahuje zákaz), doporučujeme oboustrannou dohodu
 • zákaz vstupu do budovy pro třetí osoby (neplatí pro zaměstnance a žáky školy a v odůvodněných případech)
Vážíme si veškeré Vaší spolupráce.

   ​​​​​​

   

   

  Vážení rodiče a žáci,
  informujeme, že konec distanční výuky neočekáváme dříve,
  než 11. dubna 2021.
  Mockrát děkujeme, že jste stále s námi.
   
  Vážíme si veškeré Vaší spolupráce.

  Vážení rodiče a žáci,

  informujeme, že konec distanční výuky neočekáváme dříve, než na konci března 2021. Mockrát děkujeme, že jste stále s námi.

  Vážíme si veškeré Vaší spolupráce.


  Milí rodiče a žáci,

  dle vyjádření ministra školství stále trvá distanční výuka a to nejméně po dobu nouzového stavu, tedy do konce měsíce února 2021 :(


  Vážení rodiče, milí žáci,

  oznamujeme, že z nařízení Vlády ČR a rozhodnutí MZČR veškerá výuka v ZUŠ zůstává v režimu distančního vzdělávání do 22.1. 2021. O změně tohoto stavu rozhodne vývoj epidemiologické situace v ČR. Podrobnosti k organizaci výuky Vám podají Vaši pedagogové.

  Školní a klasifikační řád v době distanční výuky: Dodatek školního řádu 2020/2021


  Vážení rodiče, milí žáci,

   
  oznamujeme, že z nařízení Vlády ČR veškerá výuka v ZUŠ od 4.1. 2021
  (prozatím do 10.1. 2021) bude probíhat pouze distanční formou.
  O změně tohoto stavu rozhodne vývoj epidemiologické situace v ČR.
  Podrobnosti k organizaci výuky Vám podají Vaši pedagogové.

  Vážení rodiče, milí žáci,
  oznamujeme, že z nařízení Vlády ČR se prodlužují vánoční prázdniny
  o dny 21. a 22. 12. 2020.
   
  Přejeme klidné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok.

  Vážení rodiče, milí žáci,

  s potěšením oznamujeme, že se od 7. 12. 2020 individuální prezenční výuka (učitel-žák) rozšiřuje o možnost výuky kolektivů do 10 žáků. U větších kolektivů dojde k organizačním úpravám – podrobné informace podají vyučující. Při další změně školského PES (organizace výuky) budete včas na webu školy informováni.  


  Vážení rodiče a žáci,
  dle usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu Vás informujeme o pokračování distanční výuky od 2. 11. 2020 do odvolání.  Základní pravidla distanční výuky uvádíme v bodovém výčtu:
   
  ●       Distanční vzdělávání v ZUŠ „Žerotín“ Olomouc je realizováno všemi pedagogy.
  ●       Účast žáka na distančním vzdělávání je dobrovolná.
  ●       Výuku realizujeme v závislosti na možnostech jednotlivých předmětů a především dle vzájemné domluvy všech účastníků vzdělávání, synchronní (on-line) nebo asynchronní formou (zadání úkolu: mail aj.) či jejich kombinací.
  ●       Hodnocení žáků probíhá formativním způsobem – učitel poskytuje žákovi ústní nebo písemnou zpětnou vazbu užitečnou k jeho dalšímu rozvoji.
  ●       Jelikož je žákům osobní přítomnost ve škole zakázána, není možné ve škole žákům poskytovat výuku či osobní konzultace. Je možná, po předchozí domluvě, pouze konzultace pro rodiče ve formě: zákonný zástupce si přijde vyzvednout například notový materiál, učební pomůcky, nechat naladit/opravit nástroj, odevzdat zpracovaný úkol atp.
  ●       Podrobné informace k distančnímu vzdělávání podává dodatek Školního řádu 2020/2021
   

  Vážení rodiče, milí žáci,

  jsme v situaci, že nevíme, jaké změny nastanou v ZUŠ v týdnu 30. 11. – 4. 12. 2020.  Předpokládáme, že bližší informace obdržíme v pondělí 30. 11. 2020. Prozatím platí PES pro školství ve stupni č. 4, tedy je možná pouze prezenční individuální výuka a konzultace, kolektivy zůstávají v distančním režimu. O změně organizace výuky budete včas informováni na webových stránkách i svými učiteli.

  článek z portálu Novinky.cz


  Vážení rodiče, milí žáci,

  s potěšením oznamujeme, že se individuální výuka (učitel-žák) od 25. 11. 2020 bude vyučovat prezenčně. Kolektivní obory a předměty zůstávají nadále v režimu distanční výuky. Jsou možné pouze individuální konzultace - nutná dohoda s vyučujícím. Při další změně školského PES (organizace výuky) budete včas na webu školy informováni.

  5. stupeň – distančně (ZUŠ do 24. 11. 2020)
  4. stupeň – možnost individuální konzultace, tzv. individuální výuka (učitel-žák) s rouškou (ZUŠ od 25. 11. 2020); 
  výjimka: žáci tanec, zpěv, dechové nástroje a LDO možno bez roušky
  3. stupeň – možnost prezenční výuky do 10 osob
  2. a 1. stupeň – běžná prezenční výuka
   
  Dokument MŠMT s podrobnostmi k organizaci výuky od 25. 11. 2020: Informace k provozu škol a školských zařízení
   

  • v reakci na nařízení Vlády ČR bude od 14. 10. 2020 výuka ve všech oborech probíhat pouze distančně. O konkrétním způsobu výuky budete informováni učiteli. Prosíme, sledujte průběžně webové stránky školy.
  • od 12. 10. do 25. 10. 2020 je dovolena prezenční výuka pouze individuální (jeden na jednoho), u skupinového vyučování (kroužku) bude výuka rozdělena (1/2 a 1/2 vyučovací hodiny), ​kolektivní výuka (PHV; HN; komorní hry; pěvecký sbor; komorní zpěv; orchestry; kolektivy LDO a TO aj.) bude probíhat pouze distančně, o způsobu výuky budete informováni učiteli   
  • 26. a 27. 10.  2020 jsou z nařízení MŠMT volné dny (je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání), prezenční ani distanční výuka tedy nebude probíhat
  • klasická koncertní činnost školy není od 12. 10. 2020 možná (do odvolání)
  • prosíme, respektujte, že pohyb osob ve všech prostorách školy je možný jen s ochranou dýchacích cest   
   

  • od 5. 10. 2020 je prezenční výuka v ZUŠ (podle vyjádření KHS) v Olomouckém kraji možná. Jsou však omezení u studijních zaměření a předmětů, spojená se zpěvem a pohybem. V těchto předmětech a studijních zaměřeních má docházet k jiné činnosti, než k zpěvu či k fyzicky náročnějšímu pohybu. Po individuální domluvě s vyučujícími je možné přejít u zpěvu na distanční výuku. U tanečního oboru se využije „nenáročných pohybových aktivit“, stejně jako v literárně dramatickém oboru.
  RYCHLÝ KONTAKT

  ZUŠ "Žerotín" Olomouc
  Kavaleristů 6
  Olomouc, 779 00

  GPS: 49.592257, 17.2693876
  E-mail: zus-zerotin (a) zus-zerotin.cz
  Tel.: 585 224 404
  IČ: 00096725
  Datová schránka: 76zxrkf

  Banner iZUŠ Facebook ZUŠ Žerotín YouTube

  ÚŘEDNÍ HODINY
  V KANCELÁŘI ŠKOLY
  Po 7:00-11:30 12:00-15:00
  Út 7:00-11:30 12:00-15:00
  St 7:00-11:30 12:00-15:00
  Čt 7:00-11:30 12:00-15:00
  7:00-11:30 12:00-15:00