Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc

Úplata za vzdělání - školné

Stanovení zálohových plateb úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory, platných pro I. a II. pololetí školního roku 2017/2018, vydaná na základě Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v platném znění, s účinností od 1. září 2017 do konečné úpravy sazeb.

Vážení rodiče,

ve školním roce 2017/2018 je stanoven tento systém úhrady úplaty za vzdělávání: 

  • platba bude hrazena pololetně převodem z účtu nebo složenkou:
  • termín splatnosti do 15. 9. 2017 za I. pololetí školního roku 2017/2018
  • termín splatnosti do 15. 2. 2018 za II. pololetí školního roku 2017/2018
  • podklady (částka, číslo účtu a variabilní symbol) budou zaslány elektronicky nebo na vyžádání poskytnuty třídním učitelem;
  • u žáků nastupujících v průběhu školního roku bude úplata zaplacena nejpozději do 15 dnů od zahájení výuky.

Neuhrazení platby v daném termínu je důvodem k vyloučení žáka/žákyně ze studia k 1. dni následujícího měsíce.
 

Hudební obor

individuální výuka

pololetně

1600,- Kč

 

skupinová výuka

pololetně

1200,- Kč

 

individuální výuka - pobočky

pololetně

1500,- Kč

 

skupinová výuka - pobočky

pololetně

1200,- Kč

Literárně dramatický obor

 

pololetně

1200,- Kč

Taneční obor

 

pololetně

1300,- Kč

 

 

 

 

Další platby

Půjčovné za nástroj z majetku školy

ročně

  500,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

Ukončení studia

Viz Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. (Ukončí-li žák vzdělávání podle §7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.)

Žádosti o snížení úplaty za vzdělávání

Žádost o udělení slevy zejména žákům se sociálním znevýhodněním (sociální příplatek; dávka státní sociální podpory) je nutno dodat s příslušnými doklady do 10 kalendářních dnů od zahájení školního roku. Tiskopis je na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí v kanceláři školy. O přiznání slevy z úplaty rozhoduje ředitel školy. Vyměřená platba je splatná do 15 kalendářních dnů od rozhodnutí.


 

 

RYCHLÝ KONTAKT

ZUŠ "Žerotín" Olomouc
Kavaleristů 6
Olomouc, 779 00

GPS: 49.592257, 17.2693876
E-mail: zus-zerotin@zus-zerotin.cz
Tel.: 585 224 404
IČ: 00096725
Datová schránka: 76zxrkf

Banner iZUŠ Facebook ZUŠ Žerotín YouTube

ÚŘEDNÍ HODINY
V KANCELÁŘI ŠKOLY
Po 7:00-11:30 12:00-15:00
Út 7:00-11:30 12:00-15:00
St 7:00-11:30 12:00-15:00
Čt 7:00-11:30 12:00-15:00
7:00-11:30 12:00-15:00