Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc

Přihláška do ZUŠ

Přihláška do ZUŠ "Žerotín" Olomouc

Vážení rodiče, milé děti,

pokud máte zájem navštěvovat naší školu, prvním Vašim krokem bude vyplnit elektronickou přihlášku Přihláška do ZUŠ "Žerotín" Olomouc. Po vyplnění a zkontrolování všech údajů nezapomeňte přihlášku odeslat. (čtěte informace o přijímání nových žáků)

Přijímací zkoušky budou probíhat ve dnech 10. – 14. června 2019 v době 13:00 - 18:00 (hudební a literárně dramatický obor učebna č. 234 - administrace, č.236 a č.238 zkušební komise ), v čase 15.00- 17.00 (taneční obor)

Termíny příjimacích zkoušek na pobočkách budou uveřejněny v blízké době:
Štěpánov
 
Hlubočky
 
Velká Bystřice

Velký Újezd
 
Dolany
 
Velký Týnec
 
Tršice
 

Informace o přijímání nových žáků do ZUŠ
Ke studiu žáky přihlašují zákonní zástupci na základě online přihlášky. Tato přihláška je volně přístupná na webových stránkách školy s odkazem na stránky www.izus.cz.
Po vyplnění je nutné přihlášku vytisknout, podepsat a odevzdat při přijímací zkoušce.
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové – přijímací zkoušky. Zkouška je koncipována v rozsahu přiměřeném věku dítěte.
Průběh a výsledek zkoušky je zaznamenán do tiskopisu „Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách“. Při této zkoušce jsou zohledněni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jestliže zákonní zástupci žáka předloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.
O přijetí či nepřijetí žáka ke studiu jsou zákonní zástupci vyrozuměni koncem června nebo začátkem července prostřednictvím elektronické pošty -. emailem. Výsledky přijímacího řízení budou rovněž k nahlédnutí na stránkách www.izus.cz.
Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ.
Žáci, kteří splnili kvalifikační předpoklady, ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, budou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity školy mohou být následně vyzváni k dodatečnému přijetí.

Do přípravného studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 5 let.
Do 1. ročníku základního studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 7 let.
Do přípravného studia II. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 13 let.
Do 1. ročníku základního studia II. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 14 let.
Do 1. ročníku studia pro dospělé mohou nastoupit studenti a další žadatelé, kteří k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 19 let.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu
Cílem přijímací zkoušky je především posouzení míry talentu uchazeče. Každý obor si stanovuje konkrétní činnosti, jejichž zvládnutím žák prokáže talent a další předpoklady, potřebné ke studiu vybraného oboru. Přijímací komise je minimálně dvoučlenná. Komise hodnotí žáky podle plnění čtyř konkrétních kritérií. Každé kritérium je hodnocené bodovou škálou. Na základě získaných bodů stanoví komise pořadí uchazečů. Pořadí uchazečů se v každém studijním zaměření a oboru určuje zvlášť. 

Nejčastější otázky a odpovědi

 

RYCHLÝ KONTAKT

ZUŠ "Žerotín" Olomouc
Kavaleristů 6
Olomouc, 779 00

GPS: 49.592257, 17.2693876
E-mail: zus-zerotin@zus-zerotin.cz
Tel.: 585 224 404
IČ: 00096725
Datová schránka: 76zxrkf

Banner iZUŠ Facebook ZUŠ Žerotín YouTube

ÚŘEDNÍ HODINY
V KANCELÁŘI ŠKOLY
Po 7:00-11:30 12:00-15:00
Út 7:00-11:30 12:00-15:00
St 7:00-11:30 12:00-15:00
Čt 7:00-11:30 12:00-15:00
7:00-11:30 12:00-15:00