LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Pojďte se naučit
hrát divadlo

Práce s dětmi v literárně dramatickém oboru je založena na využívání metod výchovné dramatiky, jejímž důležitým principem je výuka prostřednictvím hry a zážitku. Zaměřuje se na osobnostní vývoj dítěte, především na rozvíjení jeho tvořivosti, komunikativních a kooperačních schopností. Ruku v ruce s těmito cíli jde výchova umělecká. Děti se učí porozumět metaforickému jazyku literatury a divadla, základním pravidlům divadelní tvorby a dostupným hereckým technikám.

Takto vedená výchova nabízí u malých dětí mj. prostor k uplatnění jejich emocí, ke kontrolovanému vybití v tvořivě zacílených pohybově-rytmických aktivitách. Součástí výuky jsou veřejné hodiny a vystoupení pro rodiče i veřejnost. Nejde však o „secvičování“ učitelem daných tvarů, ale o společný tvůrčí proces, v němž se děti učí zásadám divadelní práce a herecké tvorby. Součástí práce je samozřejmě také příprava k talentovým zkouškám na umělecké školy. Vzděláváním v literárně dramatickém oboru získávají žáci však také předpoklady pro jiná povolání, v nichž úspěch závisí na schopnosti aktivně komunikovat, veřejně vystupovat a kreativně pracovat.

UČITELÉ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

VÍCE O LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉM OBORU

0
VYŘČENÝCH SLOV/TÝDEN
0
STUDENTŮ
0
UČITELŮ
Napište nám

Máte-li jakékoliv dotazy nebo přání, využijte prosím tohoto emailového formuláře.