Školné

Domů / O škole / Školné

Vážení rodiče,
ve školním roce 2016/2017 je předepsána výše úplaty za vzdělávání takto:

HUDEBNÍ OBOR:

  • Individuální výuka 320,-Kč / měsíc
  • Individuální výuka na pobočkách 300 Kč / měsíc
  • Skupinová a kolektivní výuka 240 Kč / měsíc

TANEČNÍ OBOR:

  • Taneční obor 260 Kč / měsíc

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

  • Literárně dramatický obor 240 Kč / měsíc
  • Půjčovné za nástroj z majetku školy 500 Kč / školní rok, eventuálně 50 Kč / měsíc. Půjčovné za nástroj se platí jednorázově, viz Nájemní  smlouva v sekci  Ke stažení

Úplata za vzdělávání se platí pololetně. Složenku dostane žák u třídního učitele. Lze platit i převodem na účet číslo: 106047149 / 0300.

Variabilní symbol získáte u třídního učitele nebo osobně, či telefonicky v kanceláři školy od 7 do 15.30 hodin.

I. pololetí je splatné k 15. 9. daného školního roku, II. pololetí k 15. 2. daného školního roku.

O snížení úplaty za vzdělání (školného), zejména žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Pro podání žádosti je k dispozici formulář dostupný v kanceláři školy nebo na internetových stránkách školy. Termín osobního podání nebo poštovního doručení do kanceláře školy je do 30. září. Nutné je doložit příslušnými doklady, že rodina pobírá sociální příplatek nebo dávky státní sociální podpory.

Telefonní čísla do kanceláře: 585 224 404, 739 079 552

Napište nám

Máte-li jakékoliv dotazy nebo přání, využijte prosím tohoto emailového formuláře.