Pobočky

Domů / O škole / Pobočky

DOLANY

tel.: 601 584 400

HISTORIE

Pobočka v Dolanech byla založena v roce 1958 spolu s pobočkami v dalších obcích. Řada z těchto poboček však kvůli nepříznivým podmínkám postupně zanikla.

Ve školním roce 1992 / 1993 se škola začala formovat do své dnešní podoby a v roce 1997 dokonce získala vlastní budovu.
V této době v ZUŠ působili V. Beilová, M. Hošek, V. Justa, Z. Mucha, D.Pyš, M. Šimčík a E. Vlčková.

AKTIVITY

Žáci i učitelé školy se aktivně podílejí na kulturním životě obce, a to nejen školními koncerty. Spolupracují také s bývalými žáky a učiteli. Jedná se hlavně o pěvecký sbor a komorní orchestr v místním kostele, dechový soubor Dolanka a další aktivity.
V koncertním sále školy se též konají koncerty Kruhu přátel hudby v Dolanech.

UČITELÉ

 • Šárka Bilanová
  Šárka Bilanovákeyboard, háčková harfavedoucí pobočky Dolany
 • Mgr. Liliana Balcaříková
  Mgr. Liliana Balcaříkováhousle, HN
  • David Fojtík, DiS.
   David Fojtík, DiS.zobcová flétna, pozoun, tenor, baryton, hudební nauka
  • Mgr. Karel Hiner
   Mgr. Karel Hinerklavír
   • 739 719 502

  • Kateřina Fojtů, DiS.
   Kateřina Fojtů, DiS.zpěv, HN

  Hlubočky

  HISTORIE

  Pobočka ZUŠ „Žerotín“ v Hlubočkách funguje od školního roku 2004/05. Vznikla z podnětu tehdejšího zastupitelstva obce Hlubočky.

  SOUČASNOST

  Výuka na pobočce probíhá v pondělí, středu a čtvrtek v prostorách hudebny a jazykové učebny ZŠ Hlubočky-Ves, která se ZUŠ spolupracuje a její aktivity v mnoha směrech podporuje.

  Počet žáků se každoročně pohybuje mezi 15 až 20 dětmi. Souběžně s výukou jednotlivých nástrojů žáci navštěvují i hodiny hudební nauky a přípravné hudební výchovy.

  AKTIVITY

  Škola pro obec každoročně připravuje řadu kulturních akcí, jako jsou koncerty pro děti MŠ a 1. stupeň ZŠ v Hlubočkách-Dukle, Vánoční besídky v hudebně ZŠ, Vánoční jarmark a koncerty pro rodiče a přátele školy. Žáci dále účinkují na školní akademii v amfiteátru Mariánského Údolí, vystupují na besídkách v Olomouci a pořádají koncerty pro děti ve Walsdorfské škole v Olomouci. Žáci měli také možnost podílet se na nahrávání společného CD, které se uskutečnilo 16.2. 2007 v Olomouci.

  UČITELÉ

  • Jan Gottwald
   Jan Gottwaldklavír, keyboard, varhanyvedoucí pobočky Hlubočky
  • David Fojtík, DiS.
   David Fojtík, DiS.zobcová flétna, pozoun, tenor, baryton, hudební nauka
  • MgA. Tomáš Plch
   MgA. Tomáš Plchzobcová flétna, klarinet, saxofon, HN
   • 724 686 409

  ŠTĚPÁNOV

  tel.: 601 584 401

  HISTORIE

  Pobočka ve Štěpánově byla založena roku 1959. Škola již od počátku nabízela výuku hry na řadu nástrojů a postupně se v ní vystřídalo mnoho pedagogických osobností. Mezi nejvýraznější patří zcela jistě pan Jaroslav Hrabal, který na škole založil malý a velký dechový orchestr. Jeho dechové orchestry se několikrát zúčastnily přehlídek a festivalů doma i v zahraničí (např. festival v Litvínově, Lanškrouně, Uničově, festival dechových orchestrů v Litvě). Ve spolupráci s okresním úřadem byl také ve Štěpánově založen festival dechových orchestrů, který zde probíhal v letech 1990-1996. Tradice hry na dechové nástroje vyvrcholila založením Big Bandu, který sklízí úspěchy na mnoha festivalech domácích i zahraničních.

  SOUČASNOST

  V současnosti vede pobočku pan učitel BcA. Milan Štědroň.

  UČITELÉ

  Tršice

  HISTORIE

  V Tršicích u Olomouce existuje bohatý hudební život už odnepaměti. Obec pamatuje pravidelné koncerty, ať už se jednalo o pěvecké sbory, nebo hudební tělesa nejrůznějšího obsazení. Prakticky k jakékoli příležitosti zde býval připraven hudební program. Tyto akce připravovaly většinou hudební, či jinak zaměřené, spolky, složené výhradně z rodáků obce. Ty však bohužel nepřežily režim 50. let, který tyto organizace nekompromisně likvidoval.

  Výuka samotná v obci probíhala už od roku 1934, a to pod záštitou ZUŠ Hranice. V 50. letech přecházejí Tršice pod okres Olomouc a dále zde výuku po krátké pauze provozuje Dům osvěty Olomouc. Od roku 1966 pak přebírá pobočku ZUŠ “Žerotín“ Olomouc.

  Od počátku až do roku 2001 na pobočce působila paní Milada Vybíralová, která v oboru hra na klavír, akordeon, či zobcovou flétnu dosáhla nemalých úspěchů. Obec pamatuje snad na třináct absolventů konzervatoří po celé republice. Na pobočce dále působili například Jaroslav Hrabal jako učitel hry na zobcovou flétnu a klarinet nebo učitelky klavíru Jindřiška Vurstová a Mariana Kuzněcovová.

  SOUČASNOST

  V současnosti se v obci učí  hra na klavír a zobcovou flétnu. Nabídka výuky u dechových nástrojů je vždy podmíněna pedagogem, který v obci právě působí.

  UČITELÉ

  • Mgr. Jindřich Večeřa
   Mgr. Jindřich Večeřazobcová flétna, klarinet, saxofon, HNvedoucí pobočky Tršice
  • MgA. Daniel Bernátek
   MgA. Daniel Bernátekklavír, korepetice

  Velká Bystřice


  HISTORIE

  Žerotínská pobočka ve Velké Bystřici byla založena v roce 1954. Prvním a dlouholetým pedagogem se stal pan Zdeněk Zácha, který na škole vyučoval hru na housle, klarinety a akordeony. Jeho manželka paní Hedvika Záchová přistoupila na školu v roce 1966. Učila především hru na kytaru.

  Během působení manželů Záchových, které skončilo 1. září 1998 odchodem obou manželů do důchodu, se ve Velké Bystřici vystřídala řada vyučujících hry na klavír. Byly to Věra Vacová, Ema Lamčíková, Kateřina Viktorová, Eva Hradilová, Marie Jedelská a Drahomíra Wenkrbcová, Hana Hrdová, Josef Ochman a další.

  SOUČASNOST

  V současné době na škole působí kromě individuální výuky také folklórní soubor Krušpánek pod vedením paní učitelky Lenky Černínové, který všichni jistě z bystřických slavností a akcí znáte.

  UČITELÉ

  • Lenka Černínová
   Lenka Černínováhousle, vedoucí muziky Krušpánekvedoucí pobočky Velká Bystřice
  • Mgr. Zuzana Antlová
   Mgr. Zuzana Antlováklavír, korepetice
  • Mgr. Liliana Balcaříková
   Mgr. Liliana Balcaříkováhousle
   • Pavel Balcařík
    Pavel Balcaříkzobcová flétna, pozoun, tenor, baryton
   • Mgr. et Mgr. Jana Vaculíková
    Mgr. et Mgr. Jana Vaculíkovákytara, elektrická kytara, HN
   • Bc. Anna Dostálová
    Bc. Anna Dostálovázobcová flétna, HN
   • MgA. Tomáš Plch
    MgA. Tomáš Plchzobcová flétna, klarinet, saxofon, HN
    • 724 686 409

   Velký Týnec

   HISTORIE

   Pobočka ve Velkém Týnci je nejmladší z poboček. Byla založena ve školním roce 2006/2007.

   AKTIVITY

   Vzhledem k tomu, že pobočka existuje tak krátce, hledá si teprve v obci své jméno a místo. Za pomoci obce se jí daří dostávat se do povědomí občanů, kteří již měli příležitost zhlédnout první výsledky činnosti pobočky. Vedení a pedagogové ZUŠ Žerotín by rádi zapojili žáky této pobočky do kulturního dění nejenom obce Velký Týnec, ale i města Olomouce.

   Vyučují se zde předměty: hra na klavír, kytaru, zobcovou flétnu a žesťové nástroje a hudební nauka.
   Výuka zde probíhá jeden den v týdnu, v budově I. stupně Základní školy ve Velkém Týnci.

   UČITELÉ

   • Josef Peša
    Josef Pešakytara, baskytara, kontrabasvedoucí pobočky Velký Týnec
    • David Fojtík, DiS.
     David Fojtík, DiS.zobcová flétna, pozoun, tenor, baryton, hudební nauka
    • Mgr. Marianna Kuzněcovová
     Mgr. Marianna Kuzněcovováklavír

    Velký Újezd

    HISTORIE

    Pobočka ve Velkém Újezdě byla založena v roce 1992 a od začátku měla ve své nabídce výuku hry na klavír, akordeon a hry na zobcovou flétnu. Nejprve se zde střídali učitelé, především důchodci, z nichž poslední – Alois Kondziolka – zde vyučoval hudební nauku, hru na akordeon a flétnu. Hře na klavír vyučovala slečna Řepňáková, učitelka 1. stupně základní školy, kterou v září 2000 vystřídala Mgr. Dagmar Palíková. Ta se stala vedoucí pobočky a přenesla s sebou z Opavy spolupráci s polským městem Rybnik. Výměnná vystoupení se zde uskutečnila třikrát.

    Od září 2011 je vedoucí pobočky Helena Hanáková, DiS.

    AKTIVITY

    Žáci pobočky se zúčastňují všech kulturních akcí v obci i okolí, například výročí narození umělců jako byli básník František Nechvátal, sochař Vladimír Navrátil, dále vystupují na oslavách Dnů učitelů, zúčastnili se také akademie stého výročí založení Sokola. Pořádají školní koncerty a nábory v okolních obcích prostřednictvím vystoupení v mateřských školách. Byl též uspořádán koncert duchovní hudby v chrámu Sv. Jakuba ve Velkém Újezdě. Všechny obřady obce jako jsou vítání občánků i třeba svatební obřady se neobejdou bez účasti žáků naší školy.

    UČITELÉ

    • Bc. Anna Dostálová
     Bc. Anna Dostálovázobcová flétna, HN
    • Jaroslava Kutálková
     Jaroslava Kutálkováklavírvedoucí pobočky Velký Újezd
     • 733 598 586

    Napište nám

    Máte-li jakékoliv dotazy nebo přání, využijte prosím tohoto emailového formuláře.