FAQ

Mnoho z Vašich otázek již bylo zodpovězeno

Často kladené dotazy (FAQ)

Jak dítě přihlásit na ZUŠ Žerotín Olomouc?

Každoročně organizujeme tzv. Dny otevřených dveří, které slouží k tomu, abyste měli možnost se
do naší školy podívat, a abyste dostali veškeré informace, které Vás zajímají.

V případě, že budete mít zájem se svým dítětem navštěvovat ZUŠ, bude učitelem, nebo učiteli, kteří Vám budou ve Dnech otevřených dveří k dispozici, provedena krátká talentová zkouška. Na základě výsledku talentové zkoušky bude rozhodnuto, jestli Vaše dítě bude na školu přijato. U některých oborů je zájem vyšší, než můžeme z kapacitních důvodů uspokojit.

Obvykle se Dny otevřených dveří organizují druhý a třetí týden v červnu v odpoledních hodinách.

Sledujte, prosím, naše stránky, abyste se dověděli přesný termín konání.

Těšíme se na Vás!

Co je to úplata za vzdělávání a k čemu slouží?

Jsme institucí zřizovanou Olomouckým krajem. Jsme příspěvkovou organizací, která se řídí přesně definovanými pravidly. Výše úplaty se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon) a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a § 10, odst. 1 a 2.

O výši úplaty za vzdělávání v daném školním roce rozhoduje ředitel školy po finančním rozboru provozních nákladů minulého roku. O změně výše úplaty ředitel školy informuje na webových stránkách školy a informační nástěnce v přízemí školy.

Úplata za vzdělání není školným, tedy cenou za vyučovací hodinu, ale je ročním příspěvkem na provozní náklady školy.

Půjčuje škola dětem hudební nástroje?

Ano. Máme jako škola poměrně velký potenciál v nabídce nástrojů k zapůjčení.

V případě, že byste měli zájem, můžete si od nás nástroj vypůjčit. Zákonný zástupce žáka vyplní Nájemní smlouvu a nástroj je mu půjčen. Ve smlouvě je seznámen se svými povinnostmi. Vybírá se nájemné, které činí 500 Kč/ rok.

Podle jakých norem vyučujete?

Od roku 2012 vyučujeme dle Školního vzdělávacího programu, který najdete v oddělení O ŠKOLE_KE STAŽENÍ_ŠVP.

V tomto dokumentu se dovíte, jak se u nás na škole učí jednotlivé obory a nástroje. Můžete se v něm seznámit i s výchovně vzdělávacími strategiemi, kritérii pro hodnocení a mnoho dalšího.

Máme ve škole i žáky, kteří se vzdělávají dle učebních osnov, které byly a jsou platné pro ty, kteří nastoupili ke vzdělávání před rokem 2012. V případě zájmu o informace neváhejte nás kontaktovat.

Napište nám

Máte-li jakékoliv dotazy nebo přání, využijte prosím tohoto emailového formuláře.